Kontakt

Bestyrelse:

Formand:                   Lilian Greibe Andersen
Næstformand:          Anne- Louise Haack Olsen
Kasserer:                    Tavs Aas Mortensen
IT-mand:                   Jesper Kjær Nygaard
Referent:                    Sara Holm Skovsted

1. suppleant:              Karen Skovsted
2. suppleant:              Lisbet Svalgaard Henriksen

Revisor:                       Poul Rich
Revisorsuppleant:    Gerth  Håning


Øvrige tillidshverv:

Kontakt til kommunen:          Jacob Jessen
Kontakt til Kor72:                     Kirsten Kusk Staugaard


Henvendelse bedes rettet til:

Formand: 
Lilian Greibe Andersen
Vangsgade 35
7752 Snedsted
Tlf.  40281163
E-mail:  sanglaerke_8@hotmail.com