Optagelse

Nordvestkoret optager gerne nye medlemmer.

Optagelse foregår normalt ved sæsonstart i august og januar, men andet er også muligt.

Stemmemæssig indplacering i koret aftales med dirigenten.

Der stilles ikke krav om, at man kan læse noder, men det kan være en fordel.

Kontakt gerne formanden for yderligere oplysninger.