Korets historie

I august 1969 afholdt Nordjysk Musikkonservatorium et tre-årigt kursus for musiklærere i Thy. Da kurset sluttede, opstod ideen om at fortsætte som kor.  Konservatorielærer Bendt Astrup, der havde undervist i kordirektion, blev korets første dirigent.

I 1973 fik koret navnet Nordvestkoret. Lektor Jørgen Munk overtog dirigentstokken, som han svingede de næste 25 år. Under Jørgen Munks ledelse grundlagdes korets fine arbejdsdisciplin og lyriske kvaliteter. Højdepunkter fra perioden omfatter Händels Messias (1983, 1987 og 1994 (i Tjekkiet)), Haydns ’Skabelsen’ 1976. Til Danmarks Radio indspillede koret Brahms’ ’Liebesliederwalzer’ i 1981.

Da Jørgen Munk valgte at gå på pension i 1998, gik koret en turbulent tid i møde. De næste fire år blev præget af skiftende dirigenter og manglende stabilitet. I 2002 var koret lukningstruet. Halvdelen af koret holdt dog sammen med den dengang 87-årige pensionerede musikpædagog og tidligere dirigent for Århus Studiekor Ellen Juul Sørensen som dirigent og ligeledes pensionerede sangpædagog Birgit Holm-Andersen som hjælpedirigent. Selv det stærkt reducerede kor magtede årets koncert i Langvad og en julekoncert i Øsløs Kirke, der blev et vendepunkt.

Julekoncerten i Øsløs Kirke i 2002 blev overværet af fhv. rektor for Det Jyske Musikkonservatorium Henrik Svane, som derefter blev korets dirigent.  Henrik Svane, som derefter blev korets dirigent. I hans dirigentperiode fik koret lov at prøve kræfter med de helt store korværker, først og fremmest en række af de store Bach-værker: Matthæuspassionen, h-mol messen og Magnificat. Det foregik i samarbejde med Holstebro koncertkor og med deltagelse af professionelle musikere. Blandt solisterne var Andrea Pellegrini, Nina Bols-Lundgren, Adam Riis og Jens Søndergård. Det var en meget stor oplevelse for de deltagende korsangere.

Også når det kom til fortolkningen af danske og nordiske korværker og sange udviklede koret sig i denne periode. Der blev sunget musik af Niels W. Gade, Pettersson-Berger og Carl Nielsen m.fl. En del hører stadig til korets kerne-repertoire.

I 2014 overtog Morten Ahti Lyng koret.

Morten har blandt andet en diplomuddannelse i kor- og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium og nu fik koret igen tilgang af nye medlemmer. Allerede første sæson gav koret koncert i Thisted Kirke, Grinderslev Klosterkirke på Salling samt ”De 9 læsninger” i Hundborg kirke.  Morten har komponeret egne satser af forskellige kendt sange og salmer. Han formidlede kontakt til komponist Per Drud Nielsen ifm. korets 50-års jubilæum. Resultatet heraf blev, at Per i 2019 lavede 3 satser til J.P. Jacobsens digte til anledningen.

Det blev afslutningen på 5 spændende og udviklende år for koret med Morten som dirigent.

I 2020 blev Thomas Olesen ny dirigent. Han er organist ved 4 kirker på Salling . Første projekt var, i forbindelse med 75 året for Danmarks befrielse, at opføre ”I det Fri” – 12 sange 1940 om Danmark. Værket er skrevet af Kaj Munk med musik af Erling Kullberg og skulle opføres i samarbejde med Musikværkets kor i Nykøbing. Opførelsen blev udskudt til efteråret 2021 pga. Covid-19 epidemien.

I efteråret 2021 indstuderede koret bl.a. ”Forklädd Gud” under ledelse af organist Niels Granvig, Thisted Kirke.

I januar 2022 overtog vor nuværende dirigent Annette Boch Pedersen koret.

Efter en koncertpause, forårsaget af Covid-19, har koret genoptaget traditionen med koncert grundlovsdag på Kirsten Kjærs Museum og adventskoncert i Thisted kirke..